shop

ECRAL

ECRAL (อิคราล) เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มความปรารถนาที่จะงดงามของผู้หญิงทุกคนให้เป็นจริงโดยมีแนวคิดหลักที่ว่า
“เปล่งประกายอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยรอยยิ้มที่เปี่ยมไปด้วยความสุขและความมั่นใจ”
โดนผลิตภัณฑ์ ECRAL นั้นเป็นเครื่องสำอางที่ผลิตและพัฒนาขึ้นในประเทศญี่ปุ่นโดยมีส่วนผสมของซิลิกอนที่ได้จากผงแร่หินภูเขาไฟธรรมชาติ
แร่หินภูเขาไฟธรรมชาติ (ซิลิกอน) ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้จากในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นจะถูกนำไปผ่านกระบวนการให้มีลักษณะเป็นผงแป้งที่มีความละเอียด และนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องสำอาง ECRAL
ผงแร่หินภูเขาไฟธรรมชาตินั้นนอกจากจะมีส่วนช่วยในการปรับสภาพผิวให้สวยปละแข็งแรงแล้วนั้น ยังมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ดงันั้นแม้กระทั่งผู้ที่มีผิวบอบบางแพ้ง่ายก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ Ecral ได้
เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อเครื่องสำอางที่จะช่วยขจัดความกังวลเกี่ยวกับปัญหาผิวให้กับทุกท่าน