Contact ติดต่อสอบถาม

Contactติดต่อสอบถาม

แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

กรุณากรอกเรื่องที่ท่านต้องการติดต่อสอบถามตามฟอร์มด้านล่าง
เมื่อได้รับข้อมูลแล้วเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับ
(ช่องที่ทำเครื่องหมายด้วย (※) เป็นรายการที่จำเป็นต้องกรอก)

 • สอบถามเกี่ยวกับ

  กรุณาระบุหัวข้อที่ท่านต้องการสอบถามถามตามหัวข้อด้านล่าง*สามารถเลือกได้มากกว่า1ข้อ

  จำหน่ายเครื่องสำอางจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่ปรึกษาการค้าระหว่างประเทศ・การนำเข้าส่งออกจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและวิศวกรรมโยธาอื่นๆ
 • ชื่อบริษัท
 • แผนก
 • ชื่อ
 • ประเทศ
 • รหัสไปรษณีย์
 • ที่อยู่
 • เบอร์โทรศัพท์
 • แฟกซ์
 • อีเมลล์
 • เนื้อหาที่ต้องการสอบถาม
 • วิธีการติดต่อกลับ

  กรุณาเลือกวิธีติดต่อกลับที่ท่านต้องการ เราจะติดต่อกลับในภายหลังทางโทรศัพท์หรืออีเมลล์

กรุณาตรวจสอบข้อมูลด้านบนอีกครั้ง หากไม่มีข้อผิดพลาดคลิกด้านล่างเพื่อส่งข้อมูล

【ข้อควรระวัง】

ในกรณีที่กรอกเบอร์โทรหรืออีเมลล์ติดต่อกลับผิดจะไม่สามารถติดต่อกลับได้ ดังนั้นโปรดตรวจสอบข้อมูลของท่านอีกครั้ง รวมถึงหากไม่มีการตอบกลับของอีเมลล์อัตโนมัติ อาจเกิดจากสาเหตุด้านล่างดังต่อไปนี้ กรุณาตรวจสอบและส่งฟอร์มมาใหม่อีกครั้ง

(1) กรณีที่ตอบกลับไม่ได้เนื่องจากกรอกอีเมลล์ผิดพลาด
กรุณากรอกใหม่โดยไม่คัดลอกอีเมลล์และวาง รวมถึงโปรดระวังการกรอกผิดระหว่างเครื่องหมายจุดและจุลภาค
(2) กรณีตั้งค่าจำกัดการรับอีเมลล์ของโทรศัพท์
ในกรณีที่มีการจำกัดโดเมนที่รับ จะไม่สามารถรับอีเมลล์ของบริษัทเราได้
กรุณาตั้งค่าโดเมนตามข้อมูลด้านล่างนี้
ตั้งค่าเปิดรับอีเมลล์จาก **************thai@t-mec.co.jp
(3) กรณีที่อยู่ในโฟลเดอร์สแปม
อาจเกิดกรณีที่อีเมลล์ของทางบริษัทเราถูกส่งเข้าไปในโฟลเดอร์สแปมโดยอัตโนมัติเนื่องจากการตั้งค่าของระบบของอีเมลล์ของท่าน ดังนั้นโปรดตรวจสอบโฟลเดอร์สแปมของท่าน

【เกี่ยวกับข้อมูลความเป็นส่วนตัว】

บริษัท ไทย ที-เมค จำกัด (ต่อไปจะเรียกแทนว่า บริษัทของเรา) ข้อมูลความเป็นส่วนตัวที่ถูกจัดเก็บรักษาโดยทางบริษัทของเรา จะถูกนำไปใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

●ข้อมูลความเป็นส่วนตัว คือ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีชีวิตอยู่และเป็นข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลนั้นๆได้ (รวมถึงข้อมูลที่เมื่อนำไปจับคู่กับข้อมูลอื่นแล้วสามารถระบุตัวบุคคลได้) เช่น ชื่อ วันเดือนปีเกิด เป็นต้น
●เกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัว
เราจะจัดเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่านอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม นอกจากนี้จะมีการแจ้งล่วงหน้าอีกครั้งถึงจุดประสงค์ในการใช้ข้อมูลที่เก็บรักษาไว้
●เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลความเป็นส่วนตัว
บริษัทของเราจะจัดการข้อมูลภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งล่วงหน้า
●เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลความเป็นส่วนตัว
ตามกฎระเบียบ เราจะไม่เผยแพร่ข้อมูลความเป็นส่วนตัวให้แก่บุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือจากบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล อย่างไรก็ตามหากมีการมอบหมายให้บุคคลที่สามทำแทนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้ จะมีการกำกับดูแลข้อมูลเพียงในขอบข่ายที่จำเป็นแก่บุคคลที่สาม
●การจัดการข้อมูลความเป็นส่วนตัว
เราจะรักษาข้อมูลของท่านอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อป้องกันการรั่วไหล การสูญหาย หรือความเสียหายของข้อมูลความเป็นส่วนตัว
และเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล เราจะใช้มาตรการความปลอดภัยขององค์กร บุคลากร และเทคนิคสำหรับจัดการความปลอดภัยของข้อมูล