Business บริการของเรา

Businessบริการของเรา

ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

・สำหรับประเทศที่กำลังพัฒนา อย่างเช่นประเทศต่างๆ ในอาเซียน ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนั้น การปรับปรุงซ่อมแซมตึก เสริมสร้างให้แข็งแกร่งและทนทานนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ขาดไม่ได้
・ซึ่งในบริษัทเรามีช่างเทคนิคมืออาชีพที่มากประสบการณ์ในด้านต่างๆ ดังนั้นเราจึงสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าจากประเทศญี่ปุ่น